»
پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵

شعبه ۷۶ کیفری تهران – دادگاه نام آوران

در خبرها خواندیم محمود احمدینژاد از سوی دادگاه شعبه ۷۶ کیفری استان تهران فراخواده شده و شکات آقایان لاریجانی ریاست مجلس و همینطور رئیس کمیسیون اصل نود به علت تخلفات مکرر ایشان از حدود قانون عنوان شده است…

شعبه ۷۶ کیفری تهران – دادگاه نام آوران شعبه ۷۶ کیفری تهران – دادگاه نام آوران

قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان؛ مصوب سازمان ملل متحد

«قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» مصوبه اولین گنگره «مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت» سازمان ملل متحد در ژنو در سال ١٩۵۵ و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی در ژوئیه ١٩۵٧ و مه ١٩٧٧ است. متن کامل این قوانین را می‌توانید از این‌جا به زبان انگلیسی ببینید. نکات مقدماتی ١. هدف از طرح […]

قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان؛ مصوب سازمان ملل متحد قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان؛ مصوب سازمان ملل متحد

قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان

مبنای حقوق عهد ساسانی مأخوذ از کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است.ظاهراً مجموعه قانونی به معنی اخص وجود نداشته لکن از خلاصه نسکهای اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجود است، چنین استنباط میشود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است. از آنجا که شیوه […]

قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان

حق سکوت متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

مقدمه از جمله اصول و قواعدی که مبنای حقوق کیفری بوده و یکی از معیارهای دادرسی عادلانه محسوب می شود، رعایت اصل برائت یا فرض بی گناهی هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی(قضایی) است. بر مبنای این اصل که در مقررات بین المللی و قوانین داخلی کشورها پیش بینی شده است، هر […]

حق سکوت متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی حق سکوت متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی

بدون بسم الله آغاز کنم !

در یکی از روزهای دادرسی نوبت به مهدی رسید که از خود دفاع کند. او از قبل دست نوشته ای مهیا کرده بود و از روی آن شروع به قرائت دفاعیه خود کرد و قابل ذکر است که این دست نوشته بدون بسم الله آغاز شد و در پاراگراف دوم یا سوم علت را توضیح داد و چنین گفت : “… این دفاعیه بدون بسم الله آغاز شد تا به پیروی از سوره مبارکه توبه …

بدون بسم الله آغاز کنم ! بدون بسم الله آغاز کنم !

ریسمانهای عشقی که مرا قوت قلب است

برای لحظه ای حکم دادگاه از خاطرم میگذرد که می بایست تا ماه دهم سال ۱۳۹۲ در این زندان اسیر باشم ولی همان ندای درونی باز در گوشم نجوا میکند که آن دستور قاضی حکمی کاغذی است حال آنکه حکم مختص باریتعالی است که او داور داوران است. کسی که خالق همه آسمانها و زمین و همه حکمها در ید با کفایت اوست، هم اوست که سرنوشتها را رقم میزند، خدایی که اراده اش مافوق هر خواسته ای است پس رها کن این اندیشه باطل را و حکمی که بر روی کاغذ بی ارزشی نگاشته شده…

ریسمانهای عشقی که مرا قوت قلب است ریسمانهای عشقی که مرا قوت قلب است

تک سوار عشق

تک سوار عشق

تک سوار عشق تک سوار عشق

ما قربانی شدیم ،مصاحبه ترابی با همشهری ماه

گفتگوی همشهری ماه با متهم ردیف دوم پرونده پالیزدار همشهری ماه چندی پیش با عباس پالیزدار گفتگو کرد. انتشار این گفت‌وگو حواشی و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. یکی از کسانی که به این گفت‌وگو واکنش نشان داد، جوادترابی متهم ردیف دوم پرونده پالیزدار بود. جواد ترابی همان بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی […]

ما قربانی شدیم ،مصاحبه ترابی با همشهری ماه ما قربانی شدیم ،مصاحبه ترابی با همشهری ماه

شعر حسادت

  شعر حسود گر حسادت شعله ور شد در دل هر عاشقی عشق چون آتش شود در اندرون آدمی گر نگاهی میکند معشوق او سوی رقیب خون غیرت از رگش بالا زند در هر دمی چون بیاید نام معشوق از زبان هر کسی خون او دیگر مباح است و ندارد چاره ایی عاشقی کردش نگاهی […]

شعر حسادت شعر حسادت

ردپای زندگی – ۲

باری من کجای داستان زندان در مقایسه با بزرگ مردان زندانی قرار گرفته ام و بلاخره در همان سلول انفرادی و زندان رجایی شهر پاسخ را یافتم و پاسخ چنین بود : ” من در مقایسه با بزرگ مردان زندانی هیچ نیستم و من حتی آن توابی نیستم که زندان از بسیاری میسازد. من در میانه راه قرار گرفته ام و …

ردپای زندگی – ۲ ردپای زندگی – ۲
     پریشان گویی یا شعر ؟!! این پریشان گویی است ، اشعار نیست؟ شکوه از بی مهری دلدار بود ، انکار نیست تو چه دانی عشق او با ما چه کرد ؟!!! درد عشقش را به جانم میخرم ، اجبار نیست ترابی من که با دل تنگ ات، خو کرده ام قبله گاهم را بدان سو کرده ام چون شدم در حلقه رندان مست من به مستی عشق ...
از آسمان چه بارد جز سختی و شقاوت این زندگی چه دارد جز ذلت و حقارت او که نوشت تقدیر بر رنج و محنت ما هم او گرفته از ما هر دلخوشی سعادت دور و برم سیاهی هر جا بود تباهی آخر کجا توان گفت این درد دل شکایت گویند مثبت اندیش تا دلخوشی بیاید مثبت کجا تو دیدی تا من کنم حکایت گویند تخیلی کن مثبت فرست ...
جان میدهم بی هم نفس افتاده ام کنج قفس تا کی رهاند او مرا آنکس که هست صاحب نفس آخر نگاهی کن به من تنها و بی کس بی رمق کی میگشاید این قفس او که بود عیسا نفس یکبار در من هم بِدَم تا مردگی از تن رود بر من گذر کن ساقیا می را بده ای خوش نفس ترابی
حال که به گذشته می نگرم می بینم چه حال و حوصله ایی داشتم و چه آدم پیگیر و مصری بودم و از کارهایی که کردم گاهی اوقات متعجب میشوم و به خودم میگویم براستی سرم برای دردسر درد میکرد و پول میدادیم و برای خودمان شر میخریدیم. نامه ایی سرگردان : پس از آنکه به عنوان بازرس مدتی را با مفاسد ...
آتش نشانی و شایسته سالاری و سقوط هواپیمای یاک 40 و سپس خاطره ایی از اختلاس : شایسته سالاری در کشور به فراموشی رفته است. به یاد داریم در اوایل انقلاب مناظرات زیادی در این باب داشتیم که عده ایی بر تخصص پافشاری میکردند و عده ایی بر تعهد و امروز هنوز هم این تفاوت دیدگاه وجود دارد و هنوز هم برخی ...
مظلوم و بی ادعاست آتش نشان جانباز جانش فدای ملت ، خود را به آتش انداز آن قهرمان ملت خفته به زیر آوار تهران پر مصیبت باشد به سوز و غم باز. ترابی تقدیم به همه آتش نشانان قهرمان و زحمت کش و بی ادعا.
آخرین مقصد یک گور تنگ ! مرد سیاس و سیاست باز ما او برفت و پرکشید ای عاقلا رفتنش دارد سخن با سایرین چشم بگشای و منزل آخر ببین آخرین مقصد بود یک گور تنگ!!! ای خوشا گر میروی بی ظلم و ننگ مرکب قدرت ، کجا دارد وفا ؟! گر سوار مرکبی کم کن جفا !! گر دو روزی تو سوار مسندی وای اگر جمع میکنی هم ثروتی ثروتی باشد به دنیا ...
  سخنی با فالگیر پس چه شد فال من ای شعبده باز من حیران و گرفتار ، به فال تو نیاز چه شد آخر همه قول و قرار من و تو بگو آخر که شوم محو سخنهای تو باز وعده دادی که بگویی همه ی فال مرا خلف وعده مکن و باش کمی بنده نواز ای خوشا قهوه تلخی که ز دست تو خورم استکان را تو بگردان و ...
    امروز گرفتارم و دربند سراغی ز تو گیرم فردا که رهایم من از این غم، ز تو سیرم؟!! کی میرود از یاد من آن مهر و وفایت هر چند که باشم یل میدان و چو شیرم. ترابی باز غم در دل ما خانه گرفته عشق دلدار به دل لانه گرفته آسمان دل من ابر سیاهی ست گویی که دلم خاک به آئینه گرفته. ترابی یک روز که برخیزم از این ...
سهم من از این جهان ای کردگار جز غم و اندوه و این حال نزار چیز دیگر نیست و غم پایدار حلقه ایی باید به گردن پای دار سخت می بندم طناب ره گشا تا به یک آنی شوم از غم جدا جراتی خواهم که بر بندم گلو تا رهانم خویش را از دست او او که هر دم می نگارد سرنوشت ای امان از دست او که بد ...

تک سوار عشق

از حقیقت تا دروغ در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا : من به وجدان خودم رجوع میکنم و از اعماق وجدانم فرمان میگیرم و سپس اقدام میکنم. دو هفته قبل در فیس بوک، فایل برنامه صفحه آخر صدای آمریکا را به طور تصادفی مشاهده کردم و از مطالب بیان شده در این برنامه شگفت زده شدم. مهمان برنامه آقایان مهدی خزعلی ...
بعد ایام فراق، روی ماه تو چه دیدن دارد دردانه ی شهرم، عشوه و ناز تو خریدن دارد مخمور جام عشق توام ای یار کجایی نازنینا دلبرا ، درد و غم عشق تو کشیدن دارد ترابی
  شعر حسود گر حسادت شعله ور شد در دل هر عاشقی عشق چون آتش شود در اندرون آدمی گر نگاهی میکند معشوق او سوی رقیب خون غیرت از رگش بالا زند در هر دمی چون بیاید نام معشوق از زبان هر کسی خون او دیگر مباح است و ندارد چاره ایی عاشقی کردش نگاهی سوی دیگر دلبران قلب او فریاد زد واویلا خیانت شد ، بسی عشق من دارد ...
  از آن روزی که رفت آن یار غار مهربان پشت سر دایم بیامد شعر از بهرش روان از دهان ها بر قلم چونکه بیامد ذکر یار پچ پچ عشاق پر کرد ، گوش دفترهایمان تیر چشمش از کمان ابروی او بر دل نشست قلب و روحم شد همی مجروح در این جنگمان با دل بشکسته من گشتم همی جانباز عشق بعد این جنگ من شدم سردار عشاق ...
در آن سرزمینی که شاغل بود پخمه اش و دیگر چو بیکار باشد همی نخبه اش نباشد عجب گر که صادر کنند باسواد نباشد غمی چونکه وارد شود آن مواد(مخدر) یقیین نام این سرزمین باشدش مردگان کجا بر مشمام رسد بویی از زندگان ترابی سرکار خانم ه_ شهیدی چنین متنی را در فیس بوکش نوشته بودند که من سعی کردم با حفظ اصالت متن آن را به ...
کاخ تو همان باور یکتای تو باشد اموال تو آن خنده زیبای تو باشد دلتنگ چه باشی که نداری تو فریبا دنیا به فدای قد رعنای تو باشد. ترابی . شعرم در پاسخ شعر زیر است : ما کاخ نداریم كه هی فخر فروشیم اموال نداریم كه بر فقر بپوشیم داریم گرانمایه ترین ثروت عالم چند دوست كه آنرا به جهانی نفروشیم  
سر زده وارد مشو میکده حمام نیست ! پس سلام و رخصت : مرحمت فرموده ایی ، عضو گروهت کرده ایی هم سپاس و هم عجب!! یاد رفیقت کرده ایی ؟!! یاد داری دشتی که بودش لاله هایش واژگون میل بحث و گفتگویی ، از شریعت کرده ایی ؟!! من همانم با همان اندیشه ایی که دیده ایی یادی از این دوست  خلوت نشینت کرده ایی خط ما ...
تو آن گلبرگ مغروری ولی من عاشقت هستم تو میمیری ز مغروری چرا من در پی ات هستم که خواهد خفت و خواری برای اینچنین یاری بگو هر آنچه میخواهی ، غلام شادیت هستم خوشا روزی که می آیم برای وعده دیدار لقای عشق میخواهم اگر من در دلت هستم دلم مجروح عشقست و ولیکن فارغی از ما چه میدانی تو از حالم ، گرفتار غمت هستم ترابی این ...
  کامل نمیشود عشق چون یار رفته باشد این قصه ناتمامست گر دل شکسته باشد با رفتنش شاید ، پلها شکسته باشد پل را بسازد از عشق چون بازگشته باشد چون یار من بگوید دوست بدارم ای جان نومیدی ام تمام است چون یار گفته باشد هرگز مگو که دیر است وصلت دوای دردست عاشق فنای عشق و جان را سپرده باشد ترابی این شعر بر اساس دست نوشته خانم ...
باز شوری در قلم انداختی باز دردی در دلم انداختی یاد آن دلبستگی هایی که بود جملگی را بر سرم انداختی ترابی
چون یقیین داری که روزی میشوی پروانه ای صبر می باید ، گرچه باشی در درون پیله ای ترابی
تقدیم به استاد شهریار کسی که شهریار ملک ادب پارسی است: این شعر را در وصف شهریار و معشوق بی وفایش سروده ام که از یکسوی شهریار در عشق جانبازی میکند و در سوی دیگر معشوقش مدام بی وفایی میکند اما شهریار در ملک ادب پارسی به مقام شهریاری رسید و نامش جاودانه شد ولی آن معشوق بی وفا و رقیبان ...
دوباره نیت عشق کن ای یار دلنواز که این دل شوریده دارد هوای نیاز محتاج عشق تو ام چون آب زندگی بی عشق تو، نباشد این زندگی مجاز ترابی
   
  Warning: The get_mostpopular() template tag has been deprecated since 2.0.3. Please use wpp_get_mostpopular() instead. in /home/agiragroup/public_html/wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/wordpress-popular-posts.php on line 3353
 • بازديد امروز : 74
 • افراد آنلاين : 2
 • بازديد ديروز : 169
 • بازديد اين هفته : 619
 • بازديد اين ماه : 4948
 • بازديد کل : 197886
 • تعداد کل مطالب : 249
 • ورودي گوگل : 0
 • تعداد لينک ها : 5

نظر شما درباره گفتن حقیقت و راستگویی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...
 • بهمن ۱۳۹۵
 • دی ۱۳۹۵
 • مهر ۱۳۹۵
 • شهریور ۱۳۹۵
 • مرداد ۱۳۹۵
 • تیر ۱۳۹۵
 • خرداد ۱۳۹۵
 • اسفند ۱۳۹۴
 • بهمن ۱۳۹۴
 • دی ۱۳۹۴
 • آذر ۱۳۹۴
 • مهر ۱۳۹۴
 • خرداد ۱۳۹۴
 • اردیبهشت ۱۳۹۴
 • اسفند ۱۳۹۳
 • بهمن ۱۳۹۳
 • دی ۱۳۹۳
 • مهر ۱۳۹۳
 • شهریور ۱۳۹۳
 • مرداد ۱۳۹۳
 • تیر ۱۳۹۳
 • خرداد ۱۳۹۳
 • اردیبهشت ۱۳۹۳
 • فروردین ۱۳۹۳
 • اسفند ۱۳۹۲
 • بهمن ۱۳۹۲
 • دی ۱۳۹۲
 • آذر ۱۳۹۲
 • آبان ۱۳۹۲
 • مهر ۱۳۹۲
 • شهریور ۱۳۹۲
 • مرداد ۱۳۹۲
 • تیر ۱۳۹۲
 • خرداد ۱۳۹۲
 • اردیبهشت ۱۳۹۲
 • فروردین ۱۳۹۲
 • اسفند ۱۳۹۱
 • آبان ۱۳۹۱
 • مهر ۱۳۹۱
 • شهریور ۱۳۹۱
 • شهریور ۱۳۹۰
 • مرداد ۱۳۹۰
 • تیر ۱۳۹۰
 • خرداد ۱۳۹۰
 • اردیبهشت ۱۳۹۰
 • فروردین ۱۳۹۰
 • اسفند ۱۳۸۹
 • بهمن ۱۳۸۹
 • دی ۱۳۸۹
 • آذر ۱۳۸۹
 • آبان ۱۳۸۹
 • مهر ۱۳۸۹
 • شهریور ۱۳۸۹